Amaç baharı kutlamak..

Holl Festivali, Hindistan’da her yıl mart ayında, dolunaydan bir gün sonra, ülkenin kuzey,batı ve doğusunda kutlanıyor. Hint mitolojisinde Holi, kötülüklerin kralı Hiranyakasipu’ya karşı iyiliğin zaferlerini simgeliyor. Havalar ısınıp bitki örtüsü tekrar canlanmaya başlandığında ülke bu festival ile daha da renkleniyor, baharın gelişi kutlanıyor.

Festivalin en temel özelliği, insanların “gulal” adı verilen ve doğan yollarla sürmesi, daha sonra ise birbirlerine atması. Boyalar dört ana renkten oluşuyor ve her biri farklı anlamlar taşıyor.

Kırmızı : masumiyet

Yeşil : canlılık ve enerji

Mavi : sakinlik ve ağırbaşlılık

Sarı : dindarlık

Festivalin şarkı söyleyip, dans ederek insanların birbirini boyamasının dayandığı efsane ise şöyle;

Hint tanrısı Lord Krishna arkadaşı Radha’yı kıskanır çünkü kendisi karanlık bir tene sahipken Radha’nın teni rengârenktir. Küçük Krishna, doğanın bu adaletsizliği karşısında annesi Yashoda’ya dert yanar. Annesi oğlu Krishna’nın gönlünü almak için yüzünü Radha’nınki gibi kendi seçtiği renklerde boyamayı teklif eder. Krishna bu teklifi seve seve kabul eder ve yüzünü boyar. Daha sonra bu oyun popülerlik kazanır ve zamanla bir festivale dönüşür.

İyinin kötüye karşı zaferini simgeleyen Holika’dan esinlenilerek Holi adı verilen bu festival, her yıl baharın gelişinde dolunay zamanı kutlanır. Özellikle Holika’nın kül hâline geldiği sahne, efsaneyi yaşatmak adına her yıl gerçekleştirilir. Festivalin başlamasından önce insanlar yakılacak ateş için odun ve tahta toplamaya başlarlar.

Festivalde bir diğer eğlenceli unsur ise kaymak kabını kırma geleneğidir. Bu gelenek, daha çok Maharashta ve Gujarat şehirlerinde coşkuyla kutlanır. Burada bir kaymak kabı sokakta yüksekte asılı olur. Kadınlar bir yandan Holi halk şarkıları söylerken diğer yandan da ellerindeki suları erkeklere sıçratırlar. Bu sırada erkeklerden meydana gelmiş büyük bir insan piramidinin en tepesindeki kişi başıyla kabı devirmeye çalışır. Gelenek, rivâyete göre Lord Krishna’nın köyde girebildiği her evden kaymak çalması ve kadınların da kaymakları küçük Krishna’dan saklamak için yükseğe koymasıyla başlamıştır.

Festival ile ilgili detayları, holfestival.org sayfasından da takip edebilirsiniz.

Bild-Berlin-1

Yorumlar